Lipopeptides - synthesis and their properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lipopeptides - synthesis and their properties

Abstrakt

Zaprezentowano syntezę nowych pochodnych tripeptydu Gly-Hyp-Lys o potencjalnie lepszych właściwościach lipofilowych. Modyfikacje polegały na acylowaniu N-końca glicyny kwasami tłuszczowymi (np. palmitynowym i stearynowym). Syntezę lipopeptydów zawierających fragment Gly-X-Y (gdzie: X= Met,Hyp,Hyp-Met,Gly-Hyp; Y=Lys,D-Lys) przeprowadzono na fazie stałej z zastosowaniem procedury Fmoc. Do wydłużanie łańcucha peptydowego zastosowano DIC jako odczynnik kondensujący z dodatkiem HOBt. Czystość końcowych związków potwierdzono za pomocą RP-HPLC i widm masowych. Przeprowadzono również badania lipofilowości obejmujące: wyznaczenie współczynnika podziału LogD przy pH fizjologicznym (7,4) oraz określenie profilu lipofilowości (logD w funkcji pH) analogów Gly-His-Lys modyfikowanych na N-końcu kwasami tłuszczowymi w porównaniu z profilem lipofilowości ich odpowiedników niemodyfikowanych. Oznaczono także udziały procentowe poszczególnych form jonowych peptydów i współczynniki podziału dla poszczególnych form jonowych (logPZ, logPA, logPK, logPDC).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inne
Typ:
supllement, wydanie specjalne, dodatek
Opublikowano w:
JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE nr 18, strony 0 - 0,
ISSN: 1075-2617
Tytuł wydania:
Journal of Peptide Science. strony 0 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Samsel M., Kukowska M., Dzierzbicka K., Nowicki Ł.:Lipopeptides - synthesis and their properties//.-Vol. 18,nr. iss. S1(2012),s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi