Liquid crystal technique application for heat transfer investigation inafin-tube heat exchanger element - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liquid crystal technique application for heat transfer investigation inafin-tube heat exchanger element

Abstrakt

Publikacja przedstawia rezultaty prac autorów w zakresie wykorzystania techniki ciekłokrystalicznej w badaniach wymiany ciepła dla elementów wymiennika ciepła. Technika ta z powodzeniem została zastosowana do analizy sposobu zabudowy wymiennika na jego efektywność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE nr 26, strony 319 - 323,
ISSN: 0894-1777
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wierzbowski M., Stąsiek J.: Liquid crystal technique application for heat transfer investigation inafin-tube heat exchanger element// EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE. -Vol. 26., (2002), s.319-323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi