Liquid-solid interaction during formation of nanocomposite systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Liquid-solid interaction during formation of nanocomposite systems

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań nad zmianami strukturalnymi w układach ciekłego Bi i małych cząsteczek Ni lub Cu w zakresie temperatur od 615 do 1145K. Zaobserwowano (SEM) mikrostruktury kompozytowe i przeanalizowano dla różnych temperaturach i różnych czasów mieszania. Strukturę układów Bi-Ni oraz Bi-Cu, zarówno w stanie stałym i ciekłym, zbadano za pomocą dyfrakcji rentgenowskich.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Journal of Chemical Technology nr 14, strony 42 - 35,
ISSN: 1509-8117
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Shtablavyi I., Mudry S., Kajak P.: Liquid-solid interaction during formation of nanocomposite systems// Polish Journal of Chemical Technology. -Vol. 14., nr. nr 4 (2012), s.42-35
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10026-012-0100-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi