Listowe kolorowanie grafów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Listowe kolorowanie grafów

Abstrakt

W klasycznym modelu kolorowania grafów,kolor przydzielany wierzchołkowi jestograniczony przez regułę zakazującą pokolorowania dwóch sąsiednich wierz-chołków tym samym kolorem. Kolorowanie listowe wprowadza dodatkowe ograni-czenie: każdy wierzchołek posiada z góry określony zbiór dopuszczalnych ko-lorów. Rozważamy jak duża może być różnica pomiędzy liczbą chromatyczną ilistową liczbą chromatyczną oraz dla jakich klas grafów są one równe. Rozpa-trujemy również kolorowania, w których wierzchołki otrzymują więcej niz je-den kolor. Prezentujemy także wyniki dotyczące listowego kolorowania krawę-dzi grafów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Optymalizacja dyskretna. Modele i metody kolorowania grafów strony 209 - 224
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi