Lithium tetrakis(tri-tert-butoxysilanethiolato)gallate(III). Acta Cryst.Sect. E Struct. Rep. [online]**2002 vol. 58 s. m728-m729, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 13 poz. Tetrakis(tri-tert-butoksysilanotiolano)gallan(III) litu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lithium tetrakis(tri-tert-butoxysilanethiolato)gallate(III). Acta Cryst.Sect. E Struct. Rep. [online]**2002 vol. 58 s. m728-m729, 1 rys. 1 tab. bibliogr. 13 poz. Tetrakis(tri-tert-butoksysilanotiolano)gallan(III) litu.

Abstrakt

Praca opisuje syntezę oraz strukturę krystaliczną i cząsteczkową tetrakis(tri-tert-butoksysilanotiolano)gallanu(III) litu. Kation litu jest koordynowany wewnątrz cząsteczki przez dwa atomy tlenu z dwóch grup tert-butoksylo-wych. Strukturę wyznaczono stosując rentgenowską analizę strukturalną mono-kryształu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi