Litwa, Łotwa i Estonia w opinii studentów Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Litwa, Łotwa i Estonia w opinii studentów Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań w zakresie opinii studentów Politechniki Gdańskiej o Litwie, Łotwie i Estonii jako o nowych członkach Unii Europejskiej. W badaniu uwzględniono determinanty opinii studentów o republikach bałtyckich, w tym stan wiedzy, młodych elit, które w procesie wyborczym wpływają na politykę zagraniczną Polski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 59 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gomółka K., Borucińska I.: Litwa, Łotwa i Estonia w opinii studentów Politechniki Gdańskiej// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.59-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi