Loading pattern effects on fatigue resistance of slide bearing lining - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Loading pattern effects on fatigue resistance of slide bearing lining

Abstrakt

Przedstawiono relacje pomiędzy przebiegami obciążeń dynamicznych a stanem naprężeń w warstwie nośnej łożysk ślizgowych. Porównano przebiegi naprężeń dla maszyny badawczej MWO (z wirującym wektorem obciążenia) do naprężeń charakterystycznych dla maszyny SMOK (z jednokierunkowym zmiennym wektorem obciążenia).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 10, strony 323 - 327,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sikora J., Kłopocki J.: Loading pattern effects on fatigue resistance of slide bearing lining// Journal of KONES. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.323-327
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi