Loads of ship main diesel engine in the aspect of practical assessment of its operation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Loads of ship main diesel engine in the aspect of practical assessment of its operation

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję metody pozwalającej na ocenę działania silnika pracującego na obciążeniu częściowym. Do określenia istniejącego zapasu parametrów użytkowych silnika oraz związanych z degradacją jego stanu technicznego dodatkowych kosztów ponoszonych przez użytkownika wykorzystane zostało wartościujące (ilościowe) ujęcie działania interpretowanego jako pewna wielkość fizyczna.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 3, strony 157 - 167,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Rudnicki J.: Loads of ship main diesel engine in the aspect of practical assessment of its operation// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 3., nr. nr 1 (2008), s.157-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi