LOCAL E-MARKETING AND PHARAMACY SELECTION PROCESS AMONG CURRENT AND PROSPECTIVE CONSUMERS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

LOCAL E-MARKETING AND PHARAMACY SELECTION PROCESS AMONG CURRENT AND PROSPECTIVE CONSUMERS

Abstrakt

WORK OBJECTIVES:

 To examine whether and to what extent a company's presence in Google Search mobile results, and Google Maps service search results, affects pharmacies' acquisition of new consumers

 

RESEARCH QUESTIONS:

  1. Does the presence of pharmacies in Google MyBusiness increase the number of their customers ?
  2. Is the increase in the number of customers of pharmacies using Google MyBusiness primarily due to the search engine's suggestion of currently open pharmacies relative to the potential customer's location?
  3. Is the second most important factor the level of credibility of pharmacies in the eyes of potential customers increased by the Google MyBusiness service.

 


RESEARCH HYPOTHESIS OF THE STUDY:

The use of the Google MyBusiness service by companies results in an increase in consumer awareness of the existence of an organization, and a gradual increase in competitive advantage

Please note - the paper is composed in Polish language

 

 

E-MARKETING LOKALNY A WYBÓR APTEK PRZEZ AKTUALNYCH I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Cele pracy:

 Sprawdzenie czy i w jakim stopniu obecność przedsiębiorstwa w mobilnych wynikach wyszukiwania Google Search, oraz w wynikach wyszukiwania usługi Google Maps, wpływa na pozyskanie nowych konsumentów przez apteki

 

Pytania badawcze:

  1. Czy obecność aptek w Google MyBusiness zwiększa liczbę ich klientów ?
  2. Czy zwiększanie liczby klientów aptek korzystających z Google MyBusiness wynika w pierwszej kolejności z sugerowania otwartych w danym momencie aptek przez wyszukiwarkę względem położenia potencjalnego klienta?
  3. Czy drugim pod względem istotności czynnikiem jest poziom wiarygodności aptek w oczach potencjalnych klientów zwiększany dzięki usłudze Google MyBusiness.

 

Hipoteza badawcza pracy:

Korzystanie z usługi Google MyBusiness przez firmy powoduje wzrost świadomości konsumentów o istnieniu danej organizacji, oraz stopniowe zwiększanie przewagi konkurencyjnej

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 5 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Rok wydania:
2016
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi