Local eigenvibration of the subsystems of large structures idealised disc-retely. W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz. AGH**2003 s. 123-130, 2 rys. bibliogr. 4 poz. Drgania lokalne podukładów dużych struktur modelowanych dyskretnie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Local eigenvibration of the subsystems of large structures idealised disc-retely. W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz. AGH**2003 s. 123-130, 2 rys. bibliogr. 4 poz. Drgania lokalne podukładów dużych struktur modelowanych dyskretnie.

Abstrakt

W pracy przedstawiono metodę obliczania lokalnych drgań własnych dużych struktur. Polega ona na zastosowaniu do wyznaczania częstości i postaci drgań algorytmu jednoczesnej iteracji Jenningsa, lecz nezbędne do tego celu wektory próbne uzyskano w wyniku przekształceń macierzowych analizy modalnej. Rozwa-żania zilustrowano przykładem drgań lokalnych napędu głównego, jako podukła-du frezarki FWD32J.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej/podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi