Local properties of the solution set of the operator equation in Banach spaces in a neighbourhood of a bifurcation point. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Local properties of the solution set of the operator equation in Banach spaces in a neighbourhood of a bifurcation point.

Abstrakt

W niniejszej pracy badamy problem istnienia bifurkacji w zbiorze rozwiązań równania F(x,p)=0, gdzie F jest odwzorowaniem klasy C^2z iloczynu kartezjańskiego X i R^k do Y, X i Y są przestrzeniami Banacha takimi, że X jest podprzestrzenią liniową Y. Co więcej, dany jest iloczyn skalarny w Y, ciągły względem norm w X i Y. Pokazujemy, że pod pewnymi warunkami (0,p) jest punktem bifurkacji i opisujemyzbiór rozwiązań równania F(x,p)=0 w małym otoczeniu tego punktu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Central European Journal of Mathematics nr 2, wydanie 4, strony 561 - 572,
ISSN: 1895-1074
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Janczewska J.: Local properties of the solution set of the operator equation in Banach spaces in a neighbourhood of a bifurcation point.// Central European Journal of Mathematics. -Vol. 2, iss. 4 (2004), s.561-572
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi