Logistyka HL w intermodalnych węzłach logistycznych przepływu towarów sypkich. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyka HL w intermodalnych węzłach logistycznych przepływu towarów sypkich.

Abstrakt

Przedstawiono sposób rozwiązania problemu przemieszczania towarów sypkich z magazynów na przenośnikowe ciągi transportu wewnętrznego. Podano sposób inwestycyjnego doboru ładowarek do pracy w określonych warunkach eksploatacyjnych, spośród ofert wybranych producentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze strony 53 - 57,
ISSN: 1899-5489
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Logistyka HL w intermodalnych węzłach logistycznych przepływu towarów sypkich. // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze. -., nr. 4(14) (2003), s.53-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi