Logistyka miękka oraz logistyka twarda. Sfery kompetencyjne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyka miękka oraz logistyka twarda. Sfery kompetencyjne

Abstrakt

Poprawne rozwiązania logistyczne wymagają wiedzy ekonomicznej, organizacyjnej i zarządczej oraz technicznej. Na przykładzie doboru urządzeń eksploatowanych w węźle logistycznym wykazano wagę współpracy pomiędzy logistykami HL oraz SL.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
IM Inżynieria Maszyn nr 8, strony 51 - 57,
ISSN: 1426-708X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Logistyka miękka oraz logistyka twarda. Sfery kompetencyjne// IM Inżynieria Maszyn. -Vol. 8., nr. 2 (2003), s.51-57
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi