Logistyka zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej- analiza porównawcza - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Logistyka zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej- analiza porównawcza

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano zróżnicowane podejście do logistyki zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej. Autorzy na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonali identyfikacji kluczowych determinant logistyki zaopatrzenia, a następnie dokonano analizy porównawczej dla obu form działalności. W celu zapewnienia holistycznego ujęcia tematu zaprezentowane rozważania dotyczą ogółu działalności wytwórczych i usługowych bez uwzględniania specyfiki branż

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 70 - 74,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Drozd R., Zieliński G.: Logistyka zaopatrzenia w działalności wytwórczej i usługowej- analiza porównawcza// Logistyka. -., nr. 6 (2015), s.70-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi