Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów

Abstrakt

Artykuł opisuje stworzoną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej aplikację do lokalizacji i rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych na potrzeby realizowanego na tym wydziale Radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń radarowych RSMAD. Na tle dzisiaj funkcjonujących w kraju rozwiązań system RSMAD wyróżnia się automatyzacją procesu przekazywania danych o pojazdach przekraczających dopuszczalną prędkość z fotoradaru do centrum przetwarzania informacji. Istotnym elementem tego systemu jest więc prezentowane w referacie oprogramowanie znajdujące położenie tablicy rejestracyjnej pojazdu utrwalonego na zdjęciu i odczytujące następnie jej treść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 19, strony 209 - 214,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kotwicki D., Frąckowiak K., Janusz J., Lebiedź J.: Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 19., nr. Nr 8 (2010), s.209-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi