Lokalizacja uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem skaningowego wibrometru laserowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lokalizacja uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem skaningowego wibrometru laserowego

Abstrakt

Praca dotyczy zagadnienia lokalizacji uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych na podstawie laserowych pomiarów wibracyjnych. Badania przeprowadzono mierząc i analizując zmiany w propagującej się fali sprężystej w aluminiowym elemencie płytowym wywołane różnymi uszkodzeniami.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 56, strony 1059 - 1062,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Radzieński M., Doliński Ł., Palacz M., Krawczuk M.: Lokalizacja uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem skaningowego wibrometru laserowego// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 56., nr. nr 9 (2010), s.1059-1062
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi