Long-term researches of stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg alloys - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Long-term researches of stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg alloys

Abstrakt

Praca przedstawia wyniki odporności na korozję naprężeniową stopów Al-Zn-Mg uzyskane w warunkach stacjonarnych. Dodatkowo określono wpływ składu chemicznego oraz obróbki cieplnej na odporność korozyjną tych stopów. Badania prowadzono w 3% NaCl w warunkach stałego obciążenia σ = 0.8R0.2 przez 1500 godzin. Stwierdzono, iż zawartość Zn i Mg oraz szybkość chłodzenia to główne czynniki wpływające na podatność tych stopów na korozje naprężeniową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jurczak W., Arutunow A.: Long-term researches of stress corrosion cracking of Al-Zn-Mg alloys// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi