Losses and raw material yield of wood saeing processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Losses and raw material yield of wood saeing processes

Abstrakt

W artykule opisano sposób wyznaczania bezwzględnych i względnych strat materiałowych, jak również wydajności materiałowej w procesie przecinania drewna.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 414 - 417,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R.: Losses and raw material yield of wood saeing processes// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.414-417
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi