Lotne kwasy tłuszczowe na składowisku odpadów: występowanie i oznaczanie = Volatile Fatty Acids in a landfill: occurrence and determination - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lotne kwasy tłuszczowe na składowisku odpadów: występowanie i oznaczanie = Volatile Fatty Acids in a landfill: occurrence and determination

Abstrakt

Lotne kwasy tłuszczowe (LKT) powstają podczas biodegradacji materii organicznej i dlatego są także obecne na składowiskach odpadów, gdzie odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu materii organicznej w metan. Optymalizacja tego procesu wymaga znajomości i kontroli stężenia LKT, a ponieważ one mają również negatywny wpływ na środowisko, ich zawartość powinna być monitorowana w odciekach surowych i oczyszczonych oraz ich odbieralnikach (woda powierzchniowa, gleba, powietrze). W próbkach o tak szerokiej gamie matryc, najodpowiedniejszą techniką oznaczania LKT wydaje się być chromatografia gazowa, pod warunkiem, że próbka jest właściwie przygotowana do analizy. Polega to najczęściej na izolacji i wzbogacaniu przed wprowadzeniem do chromatografu gazowego, chociaż bezpośrednie dozowanie próbek wodnych może też być stosowane, jeżeli stężenia są odpowiednio duże.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S nr 16, strony 193 - 206,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Banel A., Zygmunt B.: Lotne kwasy tłuszczowe na składowisku odpadów: występowanie i oznaczanie = Volatile Fatty Acids in a landfill: occurrence and determination// Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. -Vol. 16., nr. nr S2 (2009), s.193-206
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi