Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania

Abstrakt

Opisano źródła zanieczyszczeń wody powierzchniowej i wody do picia lotnymi związkami organicznymi w tym: lotnymi związkami fluorowcoorganicznymi i ropopochodnymi a także zagrożenia jakie stwarzają te związki oraz metody ich izolacji i oznaczania. Przedstawiono schemat technik izolacji i oznaczania końcowego. Opisano m.in: metodę wykorzystującą bezpośrednie dozowanie próbki wody do kapilarnej kolumny chromatograficznej oraz metody wykorzystujące analizę fazy nadpowierzchniowej (przeciwprądową z ruchomymi obiema fazami TLHS, wypłukiwania wyłapywania - P&T) w połączeniu z chromatografią gazową ze specyficznymi lub uniwersalnymi detektorami. Omówiono wyniki badań w/w związków w wodach powierzchniowych i w wodach do picia w Gdańsku i województwie Pomorskim.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Biziuk M.: Lotne związki organiczne w wodzie - występowanie oraz metody izolacji i oznaczania// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi