Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (II). Complexing ability of5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis-O-(piperidinylcarbonyl)me- thylenecalix[4]arene. The crystal structures of the ligand and its sodium complex - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (II). Complexing ability of5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis-O-(piperidinylcarbonyl)me- thylenecalix[4]arene. The crystal structures of the ligand and its sodium complex

Abstrakt

Syntezowano kompleksy wymienionego w tytule liganda z chlorkiem sodu i azotanami itru(III), lantanu(III), samaru(III) i gadolinu(III) w reakcji liganda i odpowiedniej soli, które charakteryzowano za pomocą widm IR, UV-vis,1H NMR, FAB-MS, a także za pomocą analizy elementarnej. W reakcji wymiany z kompleksu z sodem otrzymywano kompleksy z lantanowcami. Określono strukturę krystaliczną wolnego liganda i jego kompleksu z sodem za pomocą analizy rentgenograficznej.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLYHEDRON nr 21, strony 763 - 768,
ISSN: 0277-5387
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Zielińska A., Kravtsov V., Gdaniec M., Luks E., Radecka-Paryzek W.: Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (II). Complexing ability of5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis-O-(piperidinylcarbonyl)me- thylenecalix[4]arene. The crystal structures of the ligand and its sodium complex// POLYHEDRON. -Vol. 21., (2002), s.763-768
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi