Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part 10. New Pb(II)-selective electrodes based on tetrasubstituted calix[4]arenes amides - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part 10. New Pb(II)-selective electrodes based on tetrasubstituted calix[4]arenes amides

Abstrakt

Opracowano elektrody selektywne na jony Pb(II) oparte na lipofilowych tetrapodstawionych amidowych pochodnych kaliks[4] arenu. Charakterystyki elektrod mają nachylenie nernstowskie w szerokim zakresie stężeń 10 (-1.3) do 10 (-7.2).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 51, strony 879 - 887,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Lesińska U.: Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part 10. New Pb(II)-selective electrodes based on tetrasubstituted calix[4]arenes amides// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 51., (2006), s.879-887
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi