Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes.Part 8: Calix[4]arenes with dialkoxyphosphoryl functions. Synthesis and complexing properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes.Part 8: Calix[4]arenes with dialkoxyphosphoryl functions. Synthesis and complexing properties

Abstrakt

W pracy przedstawiono syntezę i charakterystykę otrzymanych związków (1, 2), pochodnych alkoksyfosforylowych p-tert-butylokaliks[4]arenu: 5,11,17,23-tetra-tert-butylo-25,26,27,28-tetrakis(3-diizopropoksyfosforylopropoksy)kaliks[4]arenu (1) oraz 5,11,17,23-tetra-tert-butylo-25,26,27,28-tetrakis(3-methoksyetoksyfosforylopropoksy)kaliks[4]arenu (2). Zbadano właściwości jonoforowe związków 1 i 2 w membranie elektrod jonoselektywnych, a właściwości nowych związków porównano ze znaną już pochodną 5,11,17,23-tetra-tert-butylo-25,26,27,28-tetrakis(3-dietoksfoforylopropoksy)kaliks[4]aren (3). Otrzymano również kompleksy liganda 1 z azotanami niektórych lantanowców (Ln(III), Eu(III) i Gd(III)), które scharakteryzowano widmami IR, UV/Vis, NMR, ESI-MS oraz analizą elementarną. Związki 1 i 2 wykazują podobne właściwości kompleksujące jak badane wcześniej pochodne alkoksyfosforylowe tzn.: wysoką selektywność na jony wapnia i litu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Hoffmann M., Lesińska U., Luks E., Radecka-Paryzek W.: Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes.Part 8: Calix[4]arenes with dialkoxyphosphoryl functions. Synthesis and complexing properties// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi