Lower-rim-substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part IX: one-pot synthesis of calix[4]arene-hydroxamates and calix[4]arene-amides - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower-rim-substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part IX: one-pot synthesis of calix[4]arene-hydroxamates and calix[4]arene-amides

Abstrakt

Zaprezentowano prostą metodę selektywnej acylacji podstawionych i niepodstawionych hydroksyloamin za pomocą di i tetra podstawionych kaliks{4]aren-kwasów. Pokazano pierwszą strukturę krystalograficzną kaliks-hydroksyamidu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SYNTHESIS-STUTTGART nr 16, strony 2671 - 2676,
ISSN: 0039-7881
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lesińska U., Bocheńska M.: Lower-rim-substituted tert-butylcalix[4]arenes. Part IX: one-pot synthesis of calix[4]arene-hydroxamates and calix[4]arene-amides// SYNTHESIS-STUTTGART. -Vol. 16., (2006), s.2671-2676
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi