Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (Part VI). Synthesis and ionophoric properties of 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(3-diethoxyphosphorylpropoxy)calix[4]arene. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (Part VI). Synthesis and ionophoric properties of 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(3-diethoxyphosphorylpropoxy)calix[4]arene.

Abstrakt

Syntezowano nowy związek: 5,11,17,23-tetra-tert-butylo-25,26,27,28-tetrakis(3-dietoksyfosforylopropoksy)kaliks[4]aren i badano jego właściwości kompleksujące w membranowych elektrodach jonoselektywnych. Związek wykazuje selektywność na jony wapnia oraz na kationy litu. Wyznaczono stałe tworzenia kompleksów z wymienionymi jonami w membranie elektrody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Bocheńska M., Hoffmann M., Lesińska U.: Lower rim substituted tert-butylcalix[4]arenes (Part VI). Synthesis and ionophoric properties of 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25,26,27,28-tetrakis(3-diethoxyphosphorylpropoxy)calix[4]arene.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi