Machine learning system for estimating the rhythmic salience of sounds. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Machine learning system for estimating the rhythmic salience of sounds.

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania dotyczące wyszukiwania danych rytmicznych w muzyce. W pracy przedstawiono postać funkcji rankingujacej poszczególnych dźwięków frazy muzycznej. Opracowano metodę tworzenia wszystkich możliwych hierarchicznych struktur rytmicznych, zwanych hipotezami rytmicznymi. Otrzymane hipotezy są następnie porządkowane w kolejności malejącej wartości funkcji rankingującej, aby ustalić, która ze znalezionych hipotez będzie uznana za właściwą strukturę rytmiczną utworu muzycznego. Postać funkcji rankingującej będzie znaleziona dzięki szacowaniu wpływu własności fizycznych dźwięków tworzących utwór na ich wagi rytmiczne. W tym celu autorzy proponują zastosowanie systemów uczących się, w tym opartych o reguły asocjacyjne z dziedziny data mining.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kostek B., Wójcik J.: Machine learning system for estimating the rhythmic salience of sounds. // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi