Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.

Abstrakt

W referacie przedstawiono propozycję makro modelu strat osobowych ponoszonych w wypadkach drogowych. Zaproponowano modele liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zbudowanych na bazie danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Przedstawione koncepcje budowy modeli mogą posłużyć do opracowania modeli czynnikowych opisujących strategiczne ryzyko społeczne na sieci dróg wybranych krajów z całego świata. jedną z koncepcji aplikowano do modelowania liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Do analiz przyjęto model Smeed'a i jego modyfikacje opracowane dla potrzeb przedstawionej analizy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 71 - 82,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.// Journal of KONBiN. -., nr. 3(23) (2012), s.71-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi