Magazynowanie energii cieplnej w gaczu parafinowym. Cz.1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Magazynowanie energii cieplnej w gaczu parafinowym. Cz.1

Abstrakt

Przedsatwiono sposoby magazynowania energii z położeniem nacisku na energię cieplną. Scharakteryzowano materiały do magazynowania energii cieplnej i przedstawiono kryteria ich doboru. Następnie skupiono się na gaczu parafinowym, jednym z produktów w przemyśle rafineryjnym. Przeprowadzono badania fizykochemiczne gaczu lekkiego z zawartością 4% oleju, który zastosowano do magazynowania energii cieplnej z kolektora słonecznego. Przedstawiono konstrukcję i budowę magazynu półkowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Rynek Instalacyjny strony 45 - 50,
ISSN: 1230-9540
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi