Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa

Abstrakt

W artykule dokonano przegl ą du aktualnych technologii magazynowania energii elektrycznej oraz zestawiono uzyskiwane parametry w aspekcie zastosowa ń w zasobnikach systemowych. Przedstawiono studium mo ż liwo ś ci magazynowania energii z odnawialnych ź róde ł energii (O Ź E) w zasobnikach akumulatorowych i elektrowniach szczytowo-pompowych w Polsce. Omówiono tak ż e mo ż liwo ś ci wykorzystania systemów zasobnikowych w transporcie dla wykorzystania energii hamowania. Druga cz ęść artyku ł u prezentuje wodór jako no ś nik energii oraz zagadnienia zwi ą zane z gospodark ą wodorow ą : produkcja, transport, magazynowanie i zastosowania w ogniwach paliwowych.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 8

  Scopus

Autorzy (9)

 • Zdjęcie użytkownika Marek Bartosik

  Marek Bartosik

  • Politechnika Łódzka Katedra Aparatów Elektrycznych
 • Zdjęcie użytkownika Marian Każmierkowski

  Marian Każmierkowski

  • . Instytut Elektrotechniki, Wydział IV PAN
 • Zdjęcie użytkownika Włodzimierz Lewandowski

  Włodzimierz Lewandowski

  • . Polska Grupa Energetyczna
 • Zdjęcie użytkownika Pawlik Maciej

  Pawlik Maciej

  • Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki
 • Zdjęcie użytkownika Tadeusz Peryt

  Tadeusz Peryt

  • . Panstwowy Instytut Geologiczny
 • Zdjęcie użytkownika Tadeusz Skoczkowski

  Tadeusz Skoczkowski

  • Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej
 • Zdjęcie użytkownika Andrzej Strupczewski

  Andrzej Strupczewski

  • . Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Zdjęcie użytkownika Szeląg Adam

  Szeląg Adam

  • Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny wydanie 12, strony 334 - 342,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Bartosik M., Kamrat W., Każmierkowski M., Lewandowski W., Maciej P., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Adam S.: Magazynowanie energii elektrycznej i gospodarka wodorowa// Przegląd Elektrotechniczny. -., iss. 12 (2016), s.334-342
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/48.2016.12.78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 311 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi