Magiczne światło - koncept HCL - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Magiczne światło - koncept HCL

Abstrakt

Światło od wieków kojarzone było ze strefą sacrum, zjawiskiem nie do końca poznanym mistycznym i magicznym. Twórcy dzieł artystycznych lub architektonicznych często odwoływali się do konotacji świetlnych, próbując oddać relacje człowieka z rzeczywistością pozamaterialną lub pozazmysłową, oraz stworzyć wnętrza inspirujące takie przeżycia. Pomimo mistycznej otoczki światło jako zjawisko fizyczne zostało opisane językiem technicznym i scharakteryzowane wielkościami fotometrycznymi. Ale jak pokazują ostatnie badania, techniczny opis światła, jego właściwości i oddziaływania okazał się niewystarczający.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Oświetlenie LED strony 6 - 11,
ISSN: 2082-9108
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Bibliografia: test
 1. K.J. Gaston, J. Bennie, T.W. Davies, and J. Hopkins, "The ecological impacts of nighttime light pol- lution: A mechanistic appraisal", Biol. Rev., vol. 88, no. 4, pp. 912-927, 2013. otwiera się w nowej karcie
 2. I. Fryc, "Zanieczyszczenie nocnego nieboskł onu światłem emitowanym przez oprawy oświetlenia zewnętrznego", no. June, 2017. otwiera się w nowej karcie
 3. J.A. Brons, J.D. Bullough, and M.S. Rea, "Outdoor site-lighting performance: A comprehensive and quantitative framework for assessing light pollution", Light. Res. Technol., vol. 40, no. 3, pp. 201- 220, 2008. otwiera się w nowej karcie
 4. G. Tosini, I. Ferguson, and K. Tsubota, "Eff ects of blue light on the circadian system and eye physio- logy", Mol. Vis., vol. 22, no. August 2015, pp. 61-72, 2016. otwiera się w nowej karcie
 5. S.L. Chellappa, R. Steiner, P. Blattner, P. Oelhafen, T. Götz, and C. Cajochen, "Non-visual eff ects of li- ght on melatonin, alertness and cognitive performance: Can blue-enriched light keep us alert?", PLoS One, vol. 6, no. 1, 2011. otwiera się w nowej karcie
 6. S. Walerczyk, "Human Centric Lighting", Archit. SSL, p. 5, 2012.
 7. M. L. Amundadottir, S. Rockcastle, M. Sarey Khanie, and M. Amado, "A human-centric approach to assess daylight in buildings for non-visual health potential, visual interest and gaze behavior", Build. Environ., vol. 113, no. February, pp. 5-21, 2017. otwiera się w nowej karcie
 8. D. Łukasiewicz, "Problem mieszkaniowy i higiena w Prusach 1806-1871", Colloq. Wydz. Nauk Hu- manist. i Społecznych Kwart., vol. II, p. 8, 2012.
 9. J.F. Duff y and C.A. Czeisler, "Eff ect of Light on Human Circadian Physiology", Sleep Med Ciln., vol. 4, no. 2, pp. 165-177, 2009. otwiera się w nowej karcie
 10. M.B.C. Aries, M.P.J. Aarts, and J. Van Hoof, "Daylight and health: A review of the eviden- ce and consequences for the built environment", Light. Res. Technol., vol. 47, no. January 2016, pp. 6-27, 2013. otwiera się w nowej karcie
 11. R.J. Lucas, S.N. Peirson, D.M. Berson, T.M. Brown, H.M. Cooper, C.A. Czeisler, M.G. Figueiro, P.D. otwiera się w nowej karcie
 12. Gamlin, S.W. Lockley, J.B. O'Hagan, L.L.A. Price, I. Provencio, D.J. Skene, and G.C. Brainard, "Measuring and using light in the melanopsin age", Trends in Neurosciences, 2014.
 13. J. Zawilska and K. Czarnecka, "Melanopsyna -nowo odkryty chronobiologiczny receptor światła", Postępy Biol. Komórki, vol. 33, no. 2, pp. 229-246, 2006.
 14. R.J. Lucas, S.N. Peirson, D.M. Berson, T.M. Brown, H.M. Cooper, C.A. Czeisler, M.G. Figueiro, P.D. otwiera się w nowej karcie
 15. Gamlin, S.W. Lockley, J.B. O'Hagan, L.L.A. Price, I. Provencio, D.J. Skene, and G.C. Brainard, "Measuring and using light in the melanopsin age", Trends in Neurosciences, vol. 37, no. 1. pp. 1-9, 2014.
 16. PHE, "Annual Report of the Chief Medical Offi cer 2017 Health Impacts of All Pollution -what do we know ?", 2017. otwiera się w nowej karcie
 17. Nobelprize.org., "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017", Nobel Media AB 2014, 2017. otwiera się w nowej karcie
 18. P.R. Boyce, "Editorial: Exploring human-centric lighting", vol. 48, no. 101, p. 2016, 2016. otwiera się w nowej karcie
 19. M. Andersen, J. Mardaljevic, and S.W. Lockley, "A framework for predicting the non-visual eff ects of daylight-Part I: Photobiology-based model", Light. Res. Technol., vol. 44, pp. 37-53, 2012. otwiera się w nowej karcie
 20. J. Mardaljevic, M. Andersen, N. Roy, and J. Christoff ersen, "Daylighting, Artifi cial Lighting and Non-Visual Eff ects Study for a Residential Building", VELUX Corp., vol. (In Press), 2013. otwiera się w nowej karcie
 21. J.A. Jakubiec and C.F. Reinhart, "A Concept for Predicting Occupants' Long-Term Visual Comfort within Daylit Spaces", Leukos, vol. 2724, no. December, pp. 1-18, 2015. otwiera się w nowej karcie
 22. M.S. Rea and M.G. Figueiro, "Quantifying light-dependent circadian disruption in humans and animal models", Chronobiology International, 2014. otwiera się w nowej karcie
 23. M. Rea, "The what and the where of vision lighting research", Light. Res. Technol., vol. 50, no. 1, pp. 14-37, 2018. otwiera się w nowej karcie
 24. M.S. Rea, M.G. Figueiro, A. Bierman, and J.D. Bullough, "Circadian light", J. Circadian Rhythms, vol. 8, no. 1, p. 2, 2010. otwiera się w nowej karcie
 25. K. Konis, "A novel circadian daylight metric for building design and evaluation," Build. Environ., 2016. otwiera się w nowej karcie
 26. M.L. Amundadottir, S. Rockcastle, M. Sarey Khanie, and M. Andersen, "A human-centric approach to assess daylight in buildings for non-visual health potential, visual interest and gaze behavior", Bu- ild. Environ., vol. 113, no. February, pp. 5-21, 2016. otwiera się w nowej karcie
 27. M.S. Rea, A. Bierman, M.G. Figueiro, and J.D. Bullough, "A new approach to understanding the impact of circadian disruption on human health", J. Circadian Rhythms, vol. 6, no. 0, p. 7, May 2008. otwiera się w nowej karcie
 28. M.S. Rea and M.G. Figueiro, "Light as a circadian stimulus for architectural lighting", vol. 0, pp. 1-14, 2016. otwiera się w nowej karcie
 29. A.T. Kearney, "Quantifi ed benefi ts of Human Centric Lighting", no. April, 2015.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi