Makromodele w analizie problemów quasi-periodycznych i wieloskalowych metodą różnic skończonych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Makromodele w analizie problemów quasi-periodycznych i wieloskalowych metodą różnic skończonych

Abstrakt

W niniejszej pracy podjęty został temat efektywnej analizy układów quasiperiodycznych i wieloskalowych. Wykorzystana została w tym celu metoda makromodelingu pozwalająca na zastąpienie newralgicznych obszarów (siatki FDTD/FDFD) układu ich zwięzłym i dokładnym opisem macierzowym (tzw. makromodelami). Opracowano szereg modyfikacji metody makromodelingu mających na celu umożliwienie za jej pomocą efektywnej analizy struktur quasiperiodycznych i wieloskalowych takich, jak fotoniczne kryształy, czy falowody ze zintegrowanym podłożem (SIW). Zastosowanie kompresji pola na granicach makromodeli umożliwiło kilkukrotne przyspieszenie analizy, a także dało możliwość efektywnego grupowania sąsiadujących ze sobą makromodeli, co skutkowało poprawą dokładności analizy. Opracowano ponadto możliwość analizy makromodeli z ukośnymi granicami, co rozszerza stosowalność metody makromodelingu w przypadku struktur periodycznych. Wprowadzenie nowej, rozszerzonej wersji klonowania makromodeli umożliwia efektywną analizę nawet bardzo dużych struktur periodycznych przy wykorzystaniu minimalnych zasobów pamięci komputera. Wszystkie wymienione modyfikacje miały na celu umożliwienie wykorzystania metody makromodelingu zoptymalizowanej pod kątem analizy układów quasi-periodycznych, a w ogólności – także wieloskalowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi