Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań

Abstrakt

Rozdział poświęcony jest teoretycznym problemom internacjonalizacji MSP oraz badaniom tego procesu w warunkach integracji ekonomicznej Europy. Autorzy podkreślają konieczność ujmowania w/w problematyki, zarówno w analizach teoretycznych, jak i w empirycznych, na 3 poziomach: makroekonomicznym (gospodarki narodowej, Unii Europejskiej), mezoekonomicznym (regionalnym, lokalnym, branżowym) i mikroekonomicznym (firmy). Szczególną uwagę poświęcają roli, jaką w MSP odgrywają (również w odniesieniu do zagadnień internacjonalizacji) postaci właścicieli/menedżerów i ich kompetencje.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P.: Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi