Management of seaport critical infrastructures of integrated sea-land transport chains - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Management of seaport critical infrastructures of integrated sea-land transport chains

Abstrakt

W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne przebiegają pomiędzy trzema podstawowymi ogniwami: żeglugą morską, portami morskimi i transportem zaplecza. W tym ujęciu morsko-lądowe łańcuchy transportowe, które stanowią przestrzenno-czasową kombinację lądowych i morskich ogniw transportowych, stają się także najwyższą formą integracji portów i żeglugi z innymi gałęziami transportu, wymagającą stałego podnoszenia efektywności zarządzania logistycznego oraz podwyższania poziomu bezpieczeństwa. W pracy przedstawiono koncepcję kryzysowego zarządzania portową infrastrukturą krytyczną zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa portowej infrastruktury krytycznej wymaga uwzględnienia międzynarodowych, europejskich i krajowych aktów prawnych oraz szeregu aspektów działania w obszarze logistycznym portów morskich.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Problems of transport logistics strony 111 - 128
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M., Tubielewicz A.: Management of seaport critical infrastructures of integrated sea-land transport chains// Problems of transport logistics/ ed. eds. Marek Fertsch, Agnieszka Stachowiak. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2010, s.111-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi