Managing competence and certifying persons responsible for functional safety = Zarządzanie kompetencjami i certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Managing competence and certifying persons responsible for functional safety = Zarządzanie kompetencjami i certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne

Abstrakt

This article emphasizes that knowledge and competences of managers, engineers and specialists dealing with safety-related technologies for hazardous industry should be appropriately shaped in the technical education processes and training programmes fulfilling some quality requirements and assessment criteria. It concerns especially persons dealing with the functional safety solutions in the design and operation of the electric, electronic and programmable electronic (E/E/PE) systems. Such persons can now be certified in Poland according to a certification system developed by a Programme Committee consisting of experts from the industry and two Technical Universities (in Gdansk and Warsaw). This committee was created within the Office of Technical Inspection (UDT-CERT) in Warsaw. The UDT-CETRT is formally responsible for certifying persons dealing with functional safety solutions.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONBiN strony 275 - 288,
ISSN: 1895-8281
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K., Śliwiński M.: Managing competence and certifying persons responsible for functional safety = Zarządzanie kompetencjami i certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne// Journal of KONBiN. -., nr. No 1(13) (2010), s.275-288
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi