Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer

Abstrakt

W procesie integrowania danych przy użyciu ontologii, ważne jest aby zarządzać danymi przechowywanymi w zewnętrznych źródłach, analogicznie jak tymi przechowywanymi w Bazie Wiedzy. Zaprezentowana w poprzednich pracach metoda kartograficznej reprezentacji wiedzy pozwala na wnioskowanie z danych przechowywanych w Bazie wiedzy. Rozwiązanie zaprezentowane w tej pracy umożliwia wykorzystanie metody kartograficznej do wnioskowania z danych przechowywanych w źródłach zewnętrznych. W tym rozwiązaniu każde źródło danych jest wzbogacone o dodatkową warstwę umożliwiającą zarządzanie danymi używając sygnatur. W pracy zaprezentowano również rezultaty eksperymentów, porównujących czasy odpowiedzi na zapytania, kiedy dane są załadowane do Bazy Wiedzy i kiedy dane są przechowywane w zewnętrznych źródłach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Software Engineering Techniques: Design for Quality strony 301 - 312
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Zawadzka T., Zawadzki M.: Managing data from heterogeneous data sources using knowledge layer// Software Engineering Techniques: Design for Quality/ ed. ed. K. Sacha [Berlin Heidelberg]: Springer, 2006, s.301-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi