Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories

Abstrakt

W pracy przedstawiono procedury zastosowane do przygotowania map emisji rtęci ze źrodeł antropogennych na skale globalna i przedyskutowano wyniki obliczeń przedstawione na tych mapach. Dane o emisji użyte do przygotowania map zostały obliczone i opublikowane przez Pacyna et al. (2006). W niniejszej pracy przedstawiono mapy emsji dla roku 2000 oraz zmodyfikowane mapy emisji dla roku 1995.Mapy z rozkladem emisji w układzie gridów: długość x szerokość geograficzna o wielkosci 1 x 1 stopni oraz 0.5 x 0.5 stopnia przygotowano dla emisji rtęci całkowitej oraz trzech form chemicznych i fizycznych tego metalu. Gęstość zaludnienia w poszczególnych gridach zostala użyta jako parametr zastępczy w przypadku rozkładu emisji w formie map ze źrodeł o nieokreślonej lokalizacji geograficznej. W takich przypadkach zastosowano baze danych o gęstosci zaludnienia CIESIN GPW3 opublikowana w CIESIN (2004). Wyniki prac nad przygotowaniem map przedstawionych w niniejszej publikacji oraz dane o gęstości zaludnienia jako czynnika zastępczego do rozkładu emisji przedstawione są w formie elektronicznej www.amap.no/Resources/HgEmissions/

Cytowania

  • 8 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 8 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 40, strony 4621 - 4632,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wilson S., Steenhuisen F., Pacyna J., Pacyna E.: Mapping the spatial distribution of global anthropogenic mercury atmospheric emission inventories// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 40., (2006), s.4621-4632
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.atmosenv.2006.03.042
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi