Maps with bounded sequence of indices of interations and finitaly many periodic points - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Maps with bounded sequence of indices of interations and finitaly many periodic points

Abstrakt

W pracy badane są związki pomiędzy globalną topologiczną strukturą przestrzeni wyrażoną w terminach charakterystyki Eulera-Poincar odwzorowań na niej określonych, a spełniających założenia z tytułu, a lokalnymi własnościami przestrzeni zdeterminowanymi przez zachowanie się tych odwzorowań w punkatach periodycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Graff G.: Maps with bounded sequence of indices of interations and finitaly many periodic points// Lecture Notes in Nonlinear Analysis. vol. 3.Proceedings of the 3rd Polish Symposium on Nonlinear Analysis/ : , 2002, s.85-91
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi