Marka a postrzeganie nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marka a postrzeganie nowych produktów

Abstrakt

Niniejszy rozdział wprowadza czytelników w tematykę związaną z marką, która odgrywa istotną rolę w procesie urynkowienia nowych produktów. Omówiono w nim pojęcie marki i jej funkcje. Przybliżono też zagadnienie budowania zaufania do produktów, występujące rodzaje ryzyka oraz korzyści dla klienta związane szczególnie z jego sferą emocjonalną.W dalszej części opracowania scharakteryzowano różne podejścia związane z opracowaniem strategii kreowania marki nowych produktów oraz etapy pozycjonowania marki. Rozdział kończą rozważania na temat tożsamości marki oraz kształtowania jej wizerunku, na który w znacznym stopniu oddziałują, oprócz polityki komunikacji marketingowej, pracownicy, innowacje, jakość produktów, polityka cenowa oraz odpowiedni dobór kanałów marketingowych i związana z nimi dystrybucja.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Planowanie i rozwój nowych produktów strony 241 - 253
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brzozowska-Woś M.: Marka a postrzeganie nowych produktów// W : Planowanie i rozwój nowych produktów/ ed. M. Wirkus, A. M. Lis Warszawa: CeDeWu, 2015, s.241-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi