Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku

Abstrakt

W regionie Morza Bałtyckiego podejmowane są różne inicjatywy mające na celu promocję wybranych grup morskich portów jachtowych. Realizowane są także projekty zmierzające do tworzenia sieci marin wokół pewnego akwenu, np. South Baltic Four Corner i Baltic Sailing lub lokalnych grup portów i przystani, np. Zalewów Szczecińskiego, Wiślanego, Kurońskiego. Na tym tle południowe wybrzeże Bałtyku stanowiło swoistą „białą plamę”. Oprócz lokalnych działań promocyjnych, brakowało do tej pory wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć promujących porty jachtowe oraz morską turystykę żeglarską tego regionu. Dlatego w ramach transgranicznego projektu Marriage opracowana została koncepcja marki South Coast Baltic, której celem jest promocja południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego od wyspy Rugia w Niemczech, poprzez wybrzeże polskie i rosyjskie (w granicach Obwodu Kaliningradzkiego), aż po Zalew Kuroński na Litwie. W artykule przedstawiono koncepcję marki, sposób jej opracowania oraz rozwoju, a także zrealizowane pod jej „parasolem” działania promocyjne morskich portów jachtowych oraz morskiej turystki żeglarskiej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 289 - 301,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Forkiewicz M.: Marka South Coast Baltic jako inicjatywa promocji morskich portów jachtowych południowego wybrzeża Bałtyku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. 875, 41, t. 1 (2015), s.289-301
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi