MARKAL LONG-TERM POWER GENERATION SCENARIOS FOR POLAND: INCREASING THE SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BY 2040 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MARKAL LONG-TERM POWER GENERATION SCENARIOS FOR POLAND: INCREASING THE SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BY 2040

Abstrakt

In this paper, renewable energy sources (RES) support mechanisms in Poland was presented with perspectives of proposed support system modifications, discussed in the project of Renewable Energy Act. In addition, MARKAL model of RES support mechanism was presented, taking into account technology-specific multiplication factors. Two model runs with emission trading system in place and two additional runs without emission trade were performed. The latter runs were analyzed in view of the 40% target for Poland by 2040 (renewable electricity share in final consumption) with emphasis on investments in renewable technology options and potential costs of support systems.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki strony 48 - 63
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M., Bućko P.: MARKAL LONG-TERM POWER GENERATION SCENARIOS FOR POLAND: INCREASING THE SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES BY 2040// W : Rynek energii - Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki/ ed. Zbigniew Połecki Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s.48-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi