Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami

Abstrakt

Wiedza na temat marketingu w szkołach wyższych wciąż znajduje się we wstępnej fazie, jest niepełna i niespójna. Brakuje zwłaszcza modeli teoretycznych uwzględniających naturę usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Dla tego sektora powinna być wypracowana specjalna koncepcja marketingowa, wypływająca ze skomplikowanej natury edukacji wyższej. W literaturze dotyczącej marketingu szkolnictwa wyższego najczęściej można spotkać odwołania do marketingu usług i marketingu sektora publicznego. Rzadko korzysta się tu z dorobku marketingu usług profesjonalnych, czy marketingu relacji, który najbardziej pasuje do charakteru usługi edukacyjnej.Celem artykułu jest więc zaproponowanie modelu budowania relacji ze studentami opartego o elementy tych czterech obszarów marketingowych, a zwłaszcza marketing relacji i marketing usług profesjonalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 14 - 18,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Marketing szkół wyższych - model budowania relacji ze studentami// MARKETING I RYNEK. -., nr. nr 12 (2008), s.14-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi