Marketing terytorialny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing terytorialny

Abstrakt

W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między jednostkami administracyjnymi a przedsiębiorstwami. Na ich podstawie przedstawiono podział marketingu terytorialnego. Jego cechą charakterystyczną jest istnienie - oprócz marketingu zewnętrznego - marketingu wewnętrznego I i II stopnia, czyli w ujęciu ścisłym i szerokim. Podział wynika z faktu istnienia w gminach, powiatach i województwach nie tylko personelu, ale mieszkańców i organizacji działających na danym terenie. Na zakończenie zaprezentowano mieszankę marketingową i omówiono każdy z pięciu elementów marketingu mix - produkt, cenę, promocję, dystrybucję i personel - w formule zaadaptowanej do specyfiki przestrzeni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing : ujęcie systemowe strony 216 - 236
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Marketing terytorialny// Marketing : ujęcie systemowe/ ed. pod red. Marianny Daszkowskiej. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005, s.216-236
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi