Marketing w wybranych obszarach działalności : Marketing przemysłowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing w wybranych obszarach działalności : Marketing przemysłowy

Abstrakt

Omówiono pojęcie marketingu przemysłowego i najważniejsze różnice między marketingiem wyrobów i usług konsumpcyjnych a marketingiem dóbr przemysłowych. Scharakteryzowano odbiorców na rynku dóbr przemysłowych. Przedstawiono proces zakupu dóbr przemysłowych. Zdefiniowano relacje dostawcy-nabywcy dóbr przemysłowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Marketing w wybranych obszarach działalności : Marketing przemysłowy // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi