Marketing wewnętrzny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing wewnętrzny

Abstrakt

Omówiono pojęcie marketingu wewnętrznego i zasady na których się opiera. Scharakteryzowano grupy instrumentów wykorzystywanych w marketingu wewnętrznym, takie jak badania wewnętrzne, komunikację wewnętrzną masową i osobistą, spotkania integracyjne, szkolenia i edukację wewnętrzną, motywacje materialne i pozamaterialne oraz czynniki integracji. Przedstawiono najważniejsze fazy i zadania procesu formułowania marketingu wewnętrznego oraz uwarunkowania i korzyści jego stosowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Podstawy marketingu : problemy na dziś i jutro strony 305 - 328
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Marketing wewnętrzny// Podstawy marketingu : problemy na dziś i jutro/ ed. pod redakcją Józefa Perenca ; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.305-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi