Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego

Abstrakt

Scharakteryzowano centrum logistyczne i proces jego kształtowania. Omówiono marketingowe aspekty projektowania centrum logistycznego, w tym określenie partnerów, ich potrzeb oraz decyzji dotyczących profilu i zakresu działalności. Wymieniono marketingowe aspekty budowy centrum logistycznego, w tym kształtowanie personelu, pozyskanie poparcia jego budowy, przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych instrumentów marketingowych, budowanie partnerskich relacji z podmiotami otoczenia. Wskazano marketingowe aspekty doskonalenia centrum logistycznego i sformułowano wnioski.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] TRANSOG 2003. II Europejski Kongres Transportowy. 2nd European Transport Congress. strony 93 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Marketingowe aspekty kształtowania centrum logistycznego// [Materiały] TRANSOG 2003. II Europejski Kongres Transportowy. 2nd European Transport Congress./ Szczecin: Fund. na rzecz Uniw. Szczec., 2003, s.93-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi