Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy

Abstrakt

W opracowaniu poruszono zagadnienia nieefektywnego wykorzystania maszyn w procesie budowlanym, co w kontekście koncepcji Lean jest marnotrawstwem. Celem opracowania jest zaprezentowanie wytycznych do minimalizacji marnotrawstwa pracy maszyn. Do ich opracowania wykorzystano narzędzia koncepcji Lean, a także rezultaty własnych badań empirycznych. Chociaż mają one charakter wstępny, to w połączeniu z heurystyką oraz podejściem do analiz wg "wspólnej części zasobów w procesie", przyniosły rezultaty, które dostosowały wytyczne Lean do procesu budowlanego. Do pomiaru efektywności pracy maszyn zastosowano wskaźnik OEE. Szczegółowym przedmiotem analiz były maszyny do prac ziemnych i transportu bliskiego. Zaproponowano rozwiązania służące zwiększeniu wartości wskaźnika OEE, a tym samym minimalizowaniu marnotrawstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Tytuł wydania:
BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. BUDOWNICTWO) nr 2 strony 699 - 708
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Węsierski T., Chmielarz A.: Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy// BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. BUDOWNICTWO). -Vol. 2., nr. Nr 4 (2011), s.699-708
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 73 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi