Materiałooszczędne i dokładne przecinanie drewna piłami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiałooszczędne i dokładne przecinanie drewna piłami

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki teoretycznych analiz oraz badań doświadczalnych procesu materiałooszczędnego i dokładnego przecinania drewna piłami. Określono i usystematyzowano przyczyny pojawiania się obciążeń poprzecznych, będących wynikiem oddziaływania sił odporowych, powodujących przemieszczanie się piły względem teoretycznego przebiegu linii cięcia. Zaprezentowano nową metodykę wyznaczania właściwości statycznych i dynamicznych brzeszczotu piły. Opracowany i zweryfikowany doświadczalnie model obliczeniowy brzeszczotu piły modelowanej metodą SES pozwala analizować przemieszczenia poprzeczne brzeszczotu, mini pił trakowych i pił klasycznych, w warunkach statycznych i dynamicznych. Określono zależności pomiędzy cechami konstrukcyjnymi narzędzia, warunkami skrawania i dokładnością otrzymywanych elementów. Dowiedziono, że dokładność przecinania, nawet piłami o wysokiej jakości wykonania ostrzy, jest w każdym przypadku limitowana dodatkowo wadami drewna i jego anizotropową budową. Badania doświadczalne przeprowadzono na małogabarytowej pilarce ramowej z wyrównoważonym dynamicznie hybrydowym napędem głównym zapewniającym eliptyczną trajektorią ostrzy. Zaprezentowano efekty energetyczne i dynamiczne procesu przecinania drewna (głównie sosna; buk i wybrane gatunki drewna egzotycznego w badaniach dodatkowych) za pomocą pił z ostrzami stellitowanymi i z węglików spiekanych. Wyjaśniono, dlaczego redukcji wartości rzazu towarzyszy wzrost właściwych powierzchniowych oporów skrawania. Kolokwium habilitacyjne: 7.06.2004 - Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Orłowski K.: Materiałooszczędne i dokładne przecinanie drewna piłami. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2003.146 s.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 147 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi