Materiały kompozytowe do kondensatorów elektrochemicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiały kompozytowe do kondensatorów elektrochemicznych

Abstrakt

Zaproponowano metodę otrzymywania warstw materiałów elektrodowych do kondensatorów elektrochemicznych. W metodzie tej najistotniejsze jest tworzenie nanostruktury heksacyjanomatalanów metali przejściowych we wnętrzu matrycy polimeru elektroaktywnego. W metodzie wykorzystuje się polaryzację stałoprądową, co gwarantuje odtwarzalność wyników i jednorodność uzyskanych warstw. Z technologicznego punktu widzenia aplikacja metody wymaga zastosowania potencjostatu dużej mocy. Materiały kompozytowe charakteryzują się lepszymi parametrami elektrycznymi (niższa rezystancja, większa pojemność elektryczna) w porównaniu z tradycyjnymi materiałami węglowymi. Z ekonomicznego punktu widzenia, użycie prostych i tanich substratów jest korzystne.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek strony 307 - 308,
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lisowska-Oleksiak A., Nowak A., Wilamowska M.: Materiały kompozytowe do kondensatorów elektrochemicznych// CHEMIK nauka-technika-rynek. -., nr. nr 6 Suplement (2009), s.307-308
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi