Materiały stosowane w budownictwie - źródło emisji lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Materiały stosowane w budownictwie - źródło emisji lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego

Abstrakt

Skład powietrza wewnętrznego jest funkcją różnych czynników. Na wiele z nich użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu. Człowiek może jednak wpływać na skład atmosfery wnętrz poprzez dobór elementów wyposażenia o sprawdzonej jakości zdrowotnej. W pracy przedstawiono informacje związane z zagadnieniem emisji do powietrza wewnętrznego lotnych związków organicznych z materiałów wykończeniowych i wyposażeniowych stosowanych we współczesnym budownictwie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 30 - 36,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Partyka M., Wasilewska A., Namieśnik J.: Materiały stosowane w budownictwie - źródło emisji lotnych związków organicznych do powietrza wewnętrznego// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 3 (2006), s.30-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi