Maximum contact stress estimation on acetabular surface in total hip replacement using fuzzy reasoning system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Maximum contact stress estimation on acetabular surface in total hip replacement using fuzzy reasoning system

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozmyty system wnioskowania dla oszacowania maksymalnego naprężenia kontaktowego na powierzchni panewki endoprotezy stawu biodrowego. Maksymalne naprężenie kontaktowe zostało określone na podstawie kąta Wiberga oraz masy ciała pacjenta.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów nr R. 9, strony 198 - 200,
ISSN: 1429-7248
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sobieszczyk S.: Maximum contact stress estimation on acetabular surface in total hip replacement using fuzzy reasoning system// INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW (ENGINEERING OF BIOMATERIALS). -Vol. R. 9., nr. nr 58-60 (2006), s.198-200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi